Serapan Air

Penyerapan air oleh akar pokok kelapa sawit tidak memerlukan tenaga.

Penyerapan air bergantung kepada:

+ tekanan graviti
+ kandungan air dalam tanah lebih tinggi daripada akar

Agro Prima Trade

Asas Pembentukan Buah Sawit

Pokok kelapa sawit mengandungi dua bunga untuk penghasilan buah.

+ bunga jantan
+ bunga betina

Adakalanya bunga ada, namun pokok tidak berbuah. Ini adalah kerana bunga tersebut tidak berkualiti.

Sekiranya kita berikan baja yang bagus, bunga akan kembali berkualiti. Buah akan terbentuk dengan baik.
Agro Prima Trade

Merawat Tanah Bermasalah

Tanah bermasalah seperti tanah asid sulfat, tanah gambut, tanah bris dan tanah koral masih boleh dirawat untuk mengoptimumkan pengeluaran buah kelapa sawit.

Antara kaedah rawatan adalah:

+ pembinaan sistem perparitan dan saliran bagi tanah asid sulfat dan tanah gambut
+ pengapuran bagi tanah asid sulfat
+ menanam benih kaedah lubang di dalam lubang bagi tanah gambut
+ menggunakan baja organik bagi tanah gambut dan bris
+ pembajaan sempurna akibat unsur nutrien yang tidak seimbang di dalam tanah

Agro Prima Trade

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.